اخبار > حضور ۱۳ دانشگاه ایرانی در میان ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   حضور ۱۳ دانشگاه ایرانی در میان ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان   

به گزارش لیزنا، نظام رتبه بندی لایدن هر ساله توسط مرکز مطالعات علوم و فناوری  (CWTS) دانشگاه لایدن هلند منتشر می شود. این رتبه بندی بر اساس الگوریتمهای بسیار پیشرفته و اصول منحصراً علمی و شاخصهای پیشرفته علم سنجی (نظیر شاخصهای تاثیر استنادی TCS, TNCS, MCS, MNCS, PP(top۱%,۱۰%,۵۰%)) و شاخصهای همکاری علمی (بین موسسه ای، بین المللی، با صنعت، فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر و بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر) محاسبه می شود.

 

داده های نظام رتبه بندی لایدن بر پایه آثار پژوهشی نمایه شده در پایگاه های استنادی تامسون رویترز(ISI) قراردارد. رتبه بندی سال ۲۰۱۵، آثار علمی (مقالات و مقالات مروری بغیر از مقالات همایشهای علمی، کتب و مجلات نمایه نشده در پایگاه ISI) که توسط ۷۵۰ دانشگاه جهان در مجلات علمی بین المللی در بین سالهای ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۳ منتشر شده اند را پوشش می دهد.

 

برای قرار گرفتن در رتبه بندی لایدن، بایستی حداقل ۱۱۰۰ مقاله توسط هر دانشگاه (fractional counting) منتشر شده باشد. در رتبه بندی ۲۰۱۵، میزان استناد به این آثار علمی تا پایان سال ۲۰۱۴ محاسبه شده و خود استنادی حذف شده است. همچنین، با استفاده از الگوریتمهای کامپیوتری، زمینه موضوعی هر اثر علمی نمایه شده در پایگاه استنادی بسته به روابط استنادی خود با دیگر انتشارات تعیین شده است. بدین ترتیب، شاخصهای علم سنجی بر اساس ۴۰۰۰ رشته موضوعی (در مقابل +۸۰۰ رشته موضوعی سال ۲۰۱۴) نرمال سازی شده اند.

 

در نظام رتبه بندی دانشگاههای لایدن ۲۰۱۵، بررسی موقعیت هر یک از دانشگاههای جهان بر اساس شاخصهای وابسته یا غیر وابسته به تعداد انتشارات هر دانشگاه (size-dependent or size-independent indicators) امکان پذیر می باشد. درمقایسه با شاخصهای وابسته به تعداد انتشارات که عملکرد دانشگاهها را صرفاً بر اساس تعداد انتشارات آن دانشگاه گزارش می کنند، شاخصهای غیر وابسته به تعداد انتشارات، میانگین تعداد استنادات به تعداد انتشارات دانشگاه نمایش داده می شود و از این رو این شاخصها، مقایسه دانشگاههای کوچک و بزرگ را بصورت واقعی تر امکان پذیر می سازند. بدین ترتیب، در نظام رتبه بندی دانشگاههای لایدن، بسته به شاخص تعداد انتشارات، شاخصهای تاثیر استنادی و شاخصهای همکاری علمی، دانشگاهها از جایگاه متغیری برخوردار هستند.

 

بر اساس رتبه بندی امسال، چنانچه شاخصهای غیر وابسته به تعداد انتشارات را مد نظر قرار دهیم، دانشگاه MIT با تعداد ۱۰۰۴۰ اثر علمی وبا دارا بودن PP(top۱۰%) ۲۵% پراستنادترین انتشارات در حوزه موضوعی و سال انتشار یکسان، در صدر دانشگاههای جهان قرار دارد در صورتیکه با در نظر گرفتن شاخصهای وابسته به تعداد انتشارات، دانشگاه هاروارد با ۳۱۱۳۷ اثر علمی و با دارابودن  PP(top۱۰%)۲۲% پراستنادترین انتشارات در حوزه موضوعی و سال انتشار یکسان، در صدر دانشگاههای جهان قرار دارد.

 

در رتبه بندی جدید لایدن (۲۰۱۵)، ۱۳ دانشگاه ایران با بالاترین میزان انتشارات علمی در در میان ۷۵۰ دانشگاه برتر جهان حضور دارند. نسبت به سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴  که به ترتیب ۵ و۱۲ دانشگاه در این رتبه بندی حضور داشتند، در سال جاری با حضور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(با رتبه جهانی۷۴۲)، این تعداد به ۱۳ دانشگاه افزایش یافته است.  

 

در سطح جهانی نسبت به سال ۲۰۱۴، امسال دانشگاه صنعتی اصفهان با رتبه جهانی ۴۴۰ (حایز رتبه ۵۱۸ درسال ۲۰۱۴) بهترین جایگاه را در میان دانشگاههای ایران به خود اختصاص داده است؛ همین طورجایگاه دانشگاه های صنعتی امیر کبیر (حایز رتبه ۴۴۰ در ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۴۶۱ در ۲۰۱۴)، دانشگاه صنعتی شریف (حایز رتبه ۵۰۵ در ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۵۳۸ در ۲۰۱۴)، دانشگاه تهران (حایز رتبه ۵۶۵ در ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۵۶۶ در ۲۰۱۴)، دانشگاه شهید بهشتی (حایز رتبه ۵۸۴ در ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۶۱۷ در۲۰۱۴)، دانشگاه تربیت مدرس (حایز رتبه ۵۸۷ در ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۶۲۰ در۲۰۱۴)، دانشگاه فردوسی مشهد (حایز رتبه ۶۶۷ در ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۶۶۹ در ۲۰۱۴)، دانشگاه شیراز (حایز رتبه ۶۵۵ در ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۶۷۷ در۲۰۱۴) و دانشگاه علوم پزشکی تهران (حایز رتبه ۷۳۵ درسال ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۷۴۶ در سال ۲۰۱۴) در سطح جهان نسبت به سال گذشته ارتقا یافته است. در حالیکه، دانشگاه تبریز (با رتبه ۵۳۱ در ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۴۹۲ در ۲۰۱۴)، دانشگاه علم و صنعت ایران (با رتبه ۵۴۷ در سال ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۵۲۶ در سال ۲۰۱۴) و دانشگاه آزاد اسلامی (با رتبه ۷۳۳ درسال ۲۰۱۵ نسبت به رتبه ۷۰۳ در سال ۲۰۱۴) نسبت به سال گذشته رکود داشته اند.

 

از نظر شاخص تاثیر استنادی PP(top۱۰%)، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه امیر کبیر(رتبه اول مشترک)، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تبریز، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران ودانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ترتیب حایز رتبه اول تا ۱۳ در سطح کشورهستند.

 

از نظر شاخص همکاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران از بیشترین میزان همکاری بین موسسه ای، دانشگاه صنعتی اصفهان بیشترین میزان همکاری بین المللی و دانشگاه تهران از بیشترین میزان همکاری با صنعت برخوردار هستند.

 

حضور دانشگاههای ایرانی از سال ۲۰۱۳ به بعد در رتبه بندی لایدن که یکی از معتبرترین و علمی ترین نظام رتبه بندی دانشگاهها در سطح جهان محسوب می شود موید رویت پذیری این دانشگاهها در سطح جهان و نشان دهنده رشد کمی و کیفی تولیدات علمی و افزایش همکاریهای علمی توسط دانشگاههای ایران است هرچند نرخ رشد متغیر (و در برخی موارد ثابت) و در دانشگاههای مختلف و رشته های موضوعی مختلف متفاوت است؛ همین امر، مستلزم تفسیر دقیق و با احتیاط  نتایج رتبه بندی در دانشگاههای مختلف است. با این حال، اتخاذ تدابیر و سیاستهای لازم جهت ارتقا بیشتر رتبه دانشگاههای ایران در سطح بین المللی از ضروریات محسوب می شود.

 

 

رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن برحسب شاخص مرجعیت علمی (میزان تولیدات علمی که در دسته ۱۰% برتر تولیدات علمی دنیا قرار گرفته اند)

نام دانشگاه

رتبه درسال

 ۲۰۱۴

رتبه در سال

  ۲۰۱۵

نام دانشگاه

رتبه در سال ۲۰۱۴

رتبه در سال ۲۰۱۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۱۸

۴۴۰

دانشگاه تربیت مدرس

۶۲۰

۵۸۷

دانشگاه امیرکبیر

۴۶۱

۴۴۲

دانشگاه شیراز

۶۷۷

۶۵۵

دانشگاه صنعتی شریف

۵۳۸

۵۰۵

دانشگاه فردوسی مشهد

۶۶۹

۶۶۷

دانشگاه تبریز

۴۹۲

۵۳۱

دانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران

-

۷۳۳

دانشگاه علم وصنعت

۵۲۶

۵۴۷

دانشگاه علوم  پزشکی تهران

۷۴۶

۷۳۵

دانشگاه تهران

۵۶۶

۵۶۵

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-

۷۴۲

دانشگاه شهید بهشتی

۶۶۸

۵۸۴

 

 

رتبه دانشگاه های کشور در رتبه بندی لایدن بر حسب شاخص دیپلماسی علمی (میزان همکاری های علمی بین المللی)

نام دانشگاه

رتبه در سال ۲۰۱۴

رتبه در سال  ۲۰۱۵

نام دانشگاه

رتبه در سال ۲۰۱۴

رتبه درسال ۲۰۱۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۵۰۳

۴۹۳

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

-

۶۶۹

دانشگاه صنعتی شریف

۵۷۳

۵۵۰

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۰۵

دانشگاه تهران

۶۰۳

۵۷۶

دانشگاه شهید بهشتی

۷۰۶

۷۰۸

دانشگاه شیراز

۶۲۲

۶۱۵

دانشگاه تربیت مدرس

۷۱۸

۷۱۸

دانشگاه تبریز

۶۳۸

۶۴۱

دانشگاه علم و صنعت

۷۳۳

۷۳۵

دانشگاه فردوسی

۶۵۰

۶۴۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۷۴۲

۷۳۸

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶۵۶

۶۴۵

 

 

 

 

رتبه دانشگاه های کشور در نظام رتبه بندی لایدن بر حسب شاخص میزان ارتباط با صنعت

نام دانشگاه

رتبه در سال ۲۰۱۴

رتبه در سال ۲۰۱۵

نام دانشگاه

رتبه در سال ۲۰۱۴

رتبه در سال ۲۰۱۵

دانشگاه تهران

۶۸۴

۶۵۸

دانشگاه علم و صنعت

۷۳۰

۷۲۲

دانشگاه صنعتی شریف

۷۱۱

۶۷۳

دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

-

۷۴۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۷۱۵

۶۹۳

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۲۷

۷۲۹

دانشگاه تربیت مدرس

۷۱۲

۷۰۱

دانشگاه شیراز

۷۴۵

۷۳۶

دانشگاه فردوسی

۷۲۸

۷۰۷

دانشگاه تبریز

۷۱۹

۷۳۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷۱۷

۷۰۸

دانشگاه شهید بهشتی

۷۴۶

۷۴۵

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-

۷۱۰

 

 

 

 

 

علاقمندان برای اطلاع بیشترو آگاهی از جزییات می توانند به  وب سایت رتبه‌بندی لایدن مراجعه نمایند.

 

 

گزارش: زهره زاهدی، پژوهشگر دکتری دانشگاه لایدن 

جدول ها: گروه رتبه بندی ISC

 

 
 

  

 


      

 گروه خبری :اخبار تصويري, گزارش و گفتگو لیزنا    1394/03/06 ساعت :١١:٢٦     تعداد نمایش:226    کد خبر:٦٧٥١

 


آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 311371
 بازدید امروز : 572
 کل بازدید : 2157364
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/7741