اطلاع رسانی در خصوص کاهش ساعت کاری و تعطیلات تابستانی کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد

اطلاع رسانی در خصوص کاهش ساعت کاری و تعطیلات تابستانی کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد

بر طبق آیین نامه دانشگاه به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی ، بدینوسیله ساعت کاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد. * ساعت کاری کلیه کارکنان تابخانه مرکزی و مرکز اسناد از روز یکشنبه مورخ 1400/4/20 تا تاریخ 1400/05/01، از ساعت 7/30 الی 13/30 می باشد. ** همچنین به اطلاع می رساند که طبق تعطیلات تابستانی دانشگاه بالتبع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد هم از تاریخ شنبه 1400/05/02 تا سه شنبه 1400/05/26 در کلیه بخش ها تعطیل می باشد .

به اطلاع کلیه کاربران و مراجعین کتابخانه می رساند:

بر طبق آیین نامه دانشگاه به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی ، بدینوسیله ساعت کاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد.

* ساعت کاری کلیه کارکنان  تابخانه مرکزی و مرکز اسناد از روز یکشنبه مورخ 1400/4/20 تا تاریخ 1400/05/01، از ساعت 7/30 الی 13/30 می باشد.

** همچنین به اطلاع می رساند که طبق تعطیلات تابستانی دانشگاه بالتبع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد هم از تاریخ شنبه 1400/05/02 تا سه شنبه 1400/05/26 در کلیه بخش ها تعطیل می باشد . یادآور می شود  کتب امانی که قابلیت تمدید دارند و غیر حضوری از طریق سامانه کتابخانه http://simorgh.semnan.ac.ir

( با استفاده از مرورگر google chromeو یا Enternet explorer ) قابل انجام است . به استثناء کتبی که به علت شرایط کرونا قابلیت تمدید ندارند و مشمول بخشندگی جریمه دیرکرد خواهند شد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این خبر وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *