نمای ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

از معماری های برتر قرن 21

بخش امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مراجعه اعضا به میز امانت (مخزن اصلی)

بازدید از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

بازدید دانش آموزان مدارس

آخرین اخبار

برگزاری کارگاه‌های آموزشی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (‌ISC) بصورت مجازی

کارگاه‌های آموزشی جهت اعضا هیات علمی، دانش‌آموختگان،‌ کارشناسان پژوهشی و دانشجویان همه مقاطع تحصیلی از تاریخ 23 خرداد ماه لغایت 4 تیر ماه 1403بصورت مجازی و با ارائه گواهی معتبر برگزار می شود .

آرشیو