نمای ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

از معماری های برتر قرن 21

بخش امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مراجعه اعضا به میز امانت (مخزن اصلی)

بازدید از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

بازدید دانش آموزان مدارس

آخرین اخبار

فعالیت کلیه تالارهای مطالعه کتابخانه مرکزی در روز چهارشنبه 1403/01/29تا ساعت 18 (6 عصر)

فعالیت تالارهای مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در روز چهارشنبه 1403/01/29تا ساعت 18 خواهد بود.

آرشیو