نمای ساختمان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

از معماری های برتر قرن 21

بخش امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مراجعه اعضا به میز امانت (مخزن اصلی)

بازدید از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

بازدید دانش آموزان مدارس

آخرین اخبار

تمدید اشتراک پایگاه اطلاعاتی مقالات فارسی نورمگز

به اطلاع کلیه کاربران دانشگاه سمنان می رساند اشتراک پایگاه اطلاعاتی مقالات فارسی نورمگز (پایگاه مجلات تخصصی نور)تمدید شد.

آرشیو