آخرین اخبار

مسابقه کتابخوانی به مناسبت سالروز 9 دی بصیرت و میثاق امت با ولایت تا 20 دی ماه

اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان ، به مناسبت سالروز 9 دی بصیرت و میثاق امت با ولایت در نظر دارد مسابقه کتابخوانی با محوریت بصیرت و استقامت برگزار نماید.

آرشیو