آدرس کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان :

سمنان - کیلومتر 3 جاده دامغان - روبروی پارک سوکان- دانشگاه سمنان - پردیس شماره1 - کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان - کد پستی:  19111-35131

 

 

 تلفن مدیریت( دکتر روح اله خادمی) :         31535133-023

تلفن مسئول دفتر(سکینه لاسجردی):         31535134-023

 

فاکس/ دورنگار دفتر مدیریت:                   31539507-023

 

 

پست الکترونیکی  کتابخانه مرکزی  دانشگاه سمنان:  

 lib@semnan.ac.ir