نمای ساختمان کتایخانه مرکزی و مرکز اسناد

از معماری های برتر قرن 21

بخش امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مراجعه اعضا به میز امانت (مخزن اصلی)

بازدید از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

بازدید دانش آموزان مدارس

امضای تفاهم نامه با سایر مراکز

امضای تفاهم نامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان با کتابخانه شهیدان علومی سمنان

آخرین اخبار

اعلام فعالیت تالارهای مطالعه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان پس از ایام امتحانات

ساعت فعالیت سالن های مطالعه خواهران و برادران کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد پس از پایان امتحانات اعلام شد.

آرشیو