نمای ساختمان کتایخانه مرکزی و مرکز اسناد

از معماری های برتر قرن 21

بخش امانت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

مراجعه اعضا به میز امانت (مخزن اصلی)

بازدید از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

بازدید دانش آموزان مدارس

آخرین اخبار

برگزاری نشست تخصصی نقش کتابخانه در توسعه کارآفرینی با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و جمعی از متخصصین این حوزه

نشست تخصصی نقش کتابخانه در توسعه کارآفرینی با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه و همچنین جمعی از متخصصین این حوزه در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

آرشیو