آخرین اخبار

اطلاع رسانی در خصوص کاهش ساعت کاری و تعطیلات تابستانی کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد

بر طبق آیین نامه دانشگاه به منظور صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی ، بدینوسیله ساعت کاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد. * ساعت کاری کلیه کارکنان تابخانه مرکزی و مرکز اسناد از روز یکشنبه مورخ 1400/4/20 تا تاریخ 1400/05/01، از ساعت 7/30 الی 13/30 می باشد. ** همچنین به اطلاع می رساند که طبق تعطیلات تابستانی دانشگاه بالتبع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد هم از تاریخ شنبه 1400/05/02 تا سه شنبه 1400/05/26 در کلیه بخش ها تعطیل می باشد .

آرشیو