لیست اخبار صفحه :1
کسب رتبه سوم دانشگاه سمنان در منطقه 9 در اعلام دانشگاه های دارای بیشترین ثبت پایان نامه و پیشنهاده در ایرانداک در شش ماهه دوم 1400

کسب رتبه سوم دانشگاه سمنان در منطقه 9 در اعلام دانشگاه های دارای بیشترین ثبت پایان نامه و پیشنهاده در ایرانداک در شش ماهه دوم 1400

بر اساس گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ دانشگاه سمنان در بین دانشگاه های دارای بیشترین ثبت پارسا و ثبت پیشنهاده قرار گرفت.