بخش مرجع :

امروزه منابع عظیم دانش بشری در قالب مجموعه های چاپی و الکترونیکی ذخیره و قابل بازیابی است. برای اینکه بدانیم چه پرسشی را در کدام منبع از علوم بازیابی نماییم و اینکه چگونه با بهترین شیوه به پرسش مراجعه کننده پی ببریم نیاز به دانش و خدماتی است که دانش"خدمات مرجع" و "مصاحبه مرجع" نام دارد. بخش مرجع محل نگهداری این منابع یعنی منابعی با ساختاری عموما الفبایی(مانند واژه نامه ها، دانشنامه ها،اصطلاحنامه ها و...) و همچنین ارائه خدمات مرجع از جمله پاسخگویی به پرسش های مرجع می باشد.

مهم ترین  فعالیتهای این بخش عبارت است از:

 • پاسخ‌گویی به سوالات ارجاعی، موضوعی و پژوهشی ؛
 • مشاوره و یاری به دانشجویان انجام تحقیق با توجه به منابع مرجع و غیر مرجع ؛
  • همراهی و کمک به مراجعان درانجام جستجوی رایانه ای وموضوعی؛
  • آموزش استفاده کننده در جهت چگونگی استفاده از منابع مرجع ؛
  • آموزش کارورزان و دانشجویان کتابداری که دروس مرجع را می گذرانند؛
  • فعالیت گسترده در شناسایی منابع مرجع و پیشنهاد برای خرید آن ؛
  • هدایت و راهنمایی مراجعین در استفاده از منابع؛
  • کمک به محققین در یافتن "منابع وماخذ" جهت انجام پژوهش مورد نظر؛
  • وجین منابع قدیمی و تکراری ؛
  • دریافت پیشنهاد خرید منابع جدید و مورد نیاز مراجعان به صورت حضوری، تلفنی

 

مسئول بخش : محمد ابراهیمی

تلفن:  02331535135