تاریخچه:

کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان به منظور متمرکز ساختن فعالیتهای علمی و استاندارد کردن کلیه عملیات کتابداری کتابخانه های دانشگاه و فراهم آوردن نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان درسا ل 1380 باعنوان سازمان مرکزی کتابخانه های دانشگاه سمنان فعالیت خود را آغازکرد.کتابخانه مرکزی از نظر تشکیلات اداری زیرنظر معاونت پژوهشی دانشگاه قرار دارد. و در پردیس 1 دانشگاه  مستقر می‌باشد.

رسالت و اهداف :

مجموعه‌سازی، سازماندهی و اشاعه اطلاعات علمی و فنی هدف اصلی کتابخانه مرکزی با توجه ویژه بر مهارت های سواد اطلاعاتی می‌باشد.

در راستای پیشبرد امور آموزش و پژوهش، وظایف به شرح زیر برای کتابخانه مرکزی در نظر گرفته شده است

  • فراهم آوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی
  • ارائه خدمات کتابخانه‌ای (امانت کتاب، تمدید، رزرو، مطالعه در محل و ...) و اطلاع‌رسانی به کلیه افراد جامعه دانشگاه سمنان
  • انجام خدمات فنی (فهرست نویسی، سازماندهی و نمایه سازی)
  • سفارش، تهیه و خرید منابع چاپی و پایگاه‌های الکترونیکی
  • سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت بخش اطلاع‌رسانی دانشگاه و عملکرد مربوط به آن
  • بررسی و نظارت کارشناسانه بر وضعیت کتابخانه‌های دانشکده‌ای و ارائه راهبرد تخصصی
  • راهنمائی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی
  • پاسخگویی به مشکلات کتابداران، خرید نرم افزارهای کتابخانه ای، مشورت دهی در تأمین و توزیع نیروی انسانی کتابداران کتابخانه های دانشگاه