ساعات کار کتابخانه

 

نیمه اول سال: صبح ها از 8 صبح تا 12:30- 

بعد از ظهر 13:30- 15:30

در ایام کرونا 7:30صبح تا 14:30 عصر

 

نیمه دوم سال: صبح ها از 8 صبح تا 12- 

بعد از ظهر 13-15:30

در ایام کرونا 7:30صبح تا 14:30 عصر

 

 

یادآور می شود سالن های مطالعه خواهران و برادران تا پایان امتحانات در روزهای پنج شنبه و جمعه نیز از ساعت 8  صبح الی 22 عصر باز خواهد بود و دانشجویان محترم می توانند از فضای این سالن ها برای مطالعه استفاده کنند.