کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان آبان1399

 

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری کارگاه 

ساعت

آخرین مهلت ثبت نام

لینک ثبت نام

ظرفیت ثبت نام

1

ابزارها و شیوه‌های دسترسی به منابع علمی رایگان در وب

1399/08/04

یکشنبه

10-12

 1399/08/02

جمعه

پایان ثبت نام

نامحدود

2

 آشنایی با پایگاه­های اطلاعاتی مشترک در دانشگاه

و شیوه جستجوی پیشرفته

 1399/08/06

سه شنبه

10-12

1399/08/04

یکشنبه

پایان ثبت نام

نامحدود

3

کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی

 

1399/08/07

چهارشنبه

10-12

1399/08/05

دوشنبه

پایان ثبت نام

نامحدود

4

آشنایی با نرم افزار مدیریت استناددهی

Endnote

 

 1399/08/11

یکشنبه

10-12

 1399/08/09

جمعه


پایان ثبت نام

نامحدود

 5

ابزارها و شیوه‌های دسترسی به منابع علمی رایگان در وب

 

 1399/08/13 

سه شنبه

10-12

 1399/08/11

یکشنبه

پایان ثبت نام

نامحدود

 6

آشنایی با پایگاه­های اطلاعاتی مشترک در دانشگاه

و شیوه جستجوی پیشرفته

 

 1399/08/18

یکشنبه

10-12

 1399/08/16

جمعه

پایان ثبت نام

نامحدود

7

آشنایی با نرم افزار مدیریت استناددهی

Endnote

 

 1399/08/20

سه شنبه

10-12

1399/08/18

یکشنبه

پایان ثبت نام

نامحدود  

8

 کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی (2)

1399/08/21

چهارشنبه

 10-12

1399/08/20

سه شنبه

پایان ثبت نام

نامحدود 

9

 آشنایی با پایگاه­های اطلاعاتی مشترک در دانشگاه

و شیوه جستجوی پیشرفته

 1399/08/25

یکشنبه

10-12 

1399/08/24

شنبه

پایان ثبت نام

نامحدود