کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد(ویژه هفته کتاب)

 

ردیف

عنوان کارگاه

زمان برگزاری 

ساعت

آخرین مهلت ثبت نام

 ثبت نام (جهت شرکت در کارگاه به صورت حضوری)

حد اکثر ظرفیت دوره حضوری(نفر)

شرکت در کارگاه بصورت مجازی(ظرفیت نامحدود و بدون ثبت نام ) مدرس کارگاه/دوره
1

آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی

1401/08/21

شنبه

13:30-14:30 (1.30 تا 2.30 عصر)

1401/08/21

تا ساعت 13 عصر

برگزار شد

30

برگزار شد

دکتر حسین مرادی مقدم (عضو هیات علمی دانشگاه سمنان)

2

 

روش استخراج مقاله از پایان نامه

1401/08/22

یکشنبه

10-12

صبح

1401/08/22

تا 9صبح

برگزار شد

30

برگزار شد

 دکتر ولی اله کاشانی

(عضو هیات علمی دانشگاه سمنان)

3

آشنایی با نرم افزار استناددهی Endnote

1401/08/23

دوشنبه

 10-12

صبح

1401/08/23

تا ساعت9 صبح

 

برگزار شد 

 

30

برگزار شد

 محمد زمانی(دانشجوی دکتری علم اطلاعات )

4

نسخ خطی

1401/07/28

پنجشنبه

9-13

-

برگزار شد

30

-

دکتر علی صادق زاده وایقان (متخصص نسخ خطی کتابخانه  ملی )

5

آشنایی با نرم افزار استناددهی Endnote
 

1401/08/01

15-17

-

برگزار شد

30

برگزار شد

محمد زمانی(دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی)

6

آشنایی با نرم افزار استناددهی Endnote 

1401/08/07

15-17

عصر

-

برگزار شد

30

برگزار شد

محمد زمانی(دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی)

7

  آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی: جستجو و بازیابی اطلاعات علمی معتبر

1401/08/08

15-17

عصر

-

برگزار شد

30

برگزار شد

محمد زمانی(دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی)