لیست اخبار صفحه :1
انتشار یادداشت یک کتابدار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان  در خصوص کتابخوانی کتابداران در "لیزنا "

انتشار یادداشت یک کتابدار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان در خصوص کتابخوانی کتابداران در "لیزنا "

یادداشت یک کتابدار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان با عنوان "کتابداران چقدر کتاب می خوانند" در پایگاه تخصصی خبری کتابداری و اطلاع رسانی (لیزنا ) منتشر شد.