لیست اخبار صفحه :1
تعطیلی سالن مطالعه خواهران و سالن مطالعه گروهی کتابخانه مرکزی روزسه شنبه 10 بهمن و چهارشنبه 11 بهمن به علت برگزاری دومین دوره مسابقات برنامه نویسی

تعطیلی سالن مطالعه خواهران و سالن مطالعه گروهی کتابخانه مرکزی روزسه شنبه 10 بهمن و چهارشنبه 11 بهمن به علت برگزاری دومین دوره مسابقات برنامه نویسی

به علت برگزاری دومین دوره مسابقات برنامه نویسی منطقه 9 کشور روز سه شنبه 10و چهارشنبه 11 بهمن 1402 سالن مطالعه خواهران و سالن مطالعه گروهی کتابخانه مرکزی تعطیل می باشد.

کسب رتبه چهارم دانشگاه سمنان در منطقه 9 بر اساس اعلام دانشگاه های دارای بیشترین ثبت پایان نامه و پیشنهاده در ایرانداک در سال تحصیلی 1402-1401

کسب رتبه چهارم دانشگاه سمنان در منطقه 9 بر اساس اعلام دانشگاه های دارای بیشترین ثبت پایان نامه و پیشنهاده در ایرانداک در سال تحصیلی 1402-1401

بر اساس گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)، در سال تحصیلی 1402-1401 دانشگاه سمنان در بین دانشگاه های دارای بیشترین ثبت پارسا و ثبت پیشنهاده قرار گرفت.

برگزاری کارگاه مقاله نویسی برای مجلات بین المللی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

برگزاری کارگاه مقاله نویسی برای مجلات بین المللی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

به مناسبت هفته پژوهش در قالب برنامه های کارگروه شارپ معاونت پژوهش و فناوری ، یک دوره کارگاه مقاله نویسی برای مجلات بین المللی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه برگزار می گردد.

برگزاری نشست تخصصی نقش کتابخانه در توسعه کارآفرینی با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و جمعی از متخصصین این حوزه

برگزاری نشست تخصصی نقش کتابخانه در توسعه کارآفرینی با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و جمعی از متخصصین این حوزه

نشست تخصصی نقش کتابخانه در توسعه کارآفرینی با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه و همچنین جمعی از متخصصین این حوزه در کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.